Regnvandsbassin og faunapassage i Hørbylunde

I forbindelse med besøget ved Hørbylunde Bakker og Funder Ådalsbro i sensommeren 2015, kom jeg også forbi et regnvandsbassin og en lille, interessant faunapassage under Herningmotorvejen, som ligeledes blev bygget i forbindelse med ådalsbroen. Hele herligheden lå lidt skjult for syn fra den gamle hovedvej fra Silkeborg til Herning og jeg opdagede den egentlig kun ved en tilfældighed, fordi jeg var nødt til at holde ind til siden for at tjekke mit vejkort.

Regnvandsbassinet består af to bassiner forskudt i højden i forhold til hinanden. Det ene bassin, som er det højestliggende, var fyldt op med vand, mens det lavereliggende lå mere eller mindre tørt hen, dog med mudrede pletter hist og her.  Hvorfor man graver et regnvandsbassin i to niveauer ved jeg ikke, men det lader ikke til at være ualmindeligt i området.

Det højereliggende regnvandsbassin
Det højereliggende af de to regnvandsbassiner. Bemærk hvordan det er gravet ind i siden på den naturligt forekommende bakke

Da man anlagde bassinerne, gravede man dem ind i bakkerne i området og ved denne udgravning er der opstået en skrænt ned mod bassinerne og i skrænten havde et dyr – sikkert en ræv eller grævling – forsøgt at grave sig en bolig. Men af en eller anden ukendt grund har det foretagsomme dyr opgivet sit forehavende, da gangen ind i skrænten kun var omkring ½-1 m dyb.

Gang gravet i skrænten
Gangen ind i skrænten
Nærbillede af gangen ind i skrænten
Nærbillede af den korte gang ind i skrænten. Kontrasten er stærkt forøget, da gangen var temmelig mørk.

Nede i det nedre bassin, som ikke var fyldt med vand, groede der sjove vækster, som godt kunne lide den sandede grund, som f.eks. forskellige arter af bladmosset jomfruhår, som tilhører de største arter af mosser, der gror i Danmark.

Bladmosset jomfruhår
En koloni af jomfruhår
Nærbillede af jomfruhår
Nærbillede af jomfruhåret, hvor man kan se alle de små, spidse blade på mosset
Forskellige arter af jomfruhår på samme sted
En samling af forskellige arter af jomfruhår, som alle kæmper om den begrænsede plads i den fugtige jord.

Midt ude i “ørkenen”, som man vist godt kan kalde de sandområder på bassinbunden, hvor intet andet groede, tittede en lille, rød svamp frem.

Lille, rød svamp på sandbund
En lille, rød svamp midt ude i det hele
Lille, rød svamp på sandbund
Nærbillede af den lille, røde svamp

Området er et gammel landskab efterladt af istidens isbræer, der har deponeret sand og grus i et bakket landskab. Under udgravningen af bassinerne har de tilsyneladende blotlagt noget sandsten, der gennem tiden har dannet sig i bakkerne. Sandstenen viste sig som en bugtet stribe af hårdt, stenlignende materiale i sandet, som kan ses gå fra bunden af nedenstående billede og omtrent op til der, hvor græsset begynder.

Stribe af sandsten i bassinbunden
Stribe af sandsten i bassinbunden

Under motorvejen var der anlagt en faunapassage, som det omkringliggende nåle- og løvskovsdyreliv bliver ledt i gennem, så de har mulighed for at krydse motorvejen med rimelig chance for at slippe fra det med livet i behold. Passagen var pyntet med sten og oprevne træstubbe, der antageligt stammer fra rydningen af skoven i forbindelse med motorvejsbyggeriet, og der er lysindfald gennem en åbning i taget midtvejs.

Faunapassagen med sten og rødder
Faunapassagen med sten og rødder

Den sandede jord, der udgjorde bunden i passagen, viste flere tegn på at skovens dyr havde taget faunapassagens muligheder til sig. Bl.a. var der spor af rådyr og spor fra et hundedyr, som kan have været en ulv, men nok mere sandsynligt et strejfende hund fra de nogenlunde nærtliggende bebyggelser. Men det sjoveste er da at tænke på dem som ulvespor ;).

Spor fra rådyr i faunapassagen
Spor fra rådyr i faunapassagen
Spor fra hundedyr i faunapassagen
Spor fra hundedyr i faunapassagen

På den modsatte side af regnvandsbassinerne munder faunapassagen ud i en lille lysning, som støder op til skoven og et hegn sikre, at dyrene ikke kan løbe ud på motovejen.

Faunapassagens udgang
Faunapassagens udgang

Her ender udforskningen af området, men på vej tilbage til civilisationen (min bil), faldt jeg over to guldsmede i gang med at lave babyguldsmede :).

To guldsmede
To guldsmede

En tanke om “Regnvandsbassin og faunapassage i Hørbylunde”

Skriv et svar

Kom med ud i naturen