Hørbylunde Bakker

Hørbylunde Bakker er et landskab af bakker ved Funder Ådal, som ligger ca. 10 km vest for Silkeborg. Området blev dannet af is og smeltevand i istiden for ca. 10.000 år siden. Fra bakkekanten og ned til Funder Å er der ca. 55 m og på nedenstående satellitbillede og reliefkortet derunde, kan man rigtig se, hvordan et furet landskab er blevet dannet af smeltevandet, der denang strømmede på stedet.

Satellitkort
Satellitkort af Hørbylunde Bakker. COWI.
Reliefkort
Reliefkort af Hørbylunde Bakker. Geodatastyrelsen/Kulturstyrelsen.

I dag er bakkerne dækket af skov og landbrugsjord, men på det på kortet markerede område er bakkerne dækket af hede og der vokser bla. hedelyng, græs (især på skråningerne), revling og tyttebær, samt enkelte egetræer hist og her, som man kan se på panorambilledet herunde. Udsigten er god og man kan, mens man ser på den, fantaserer om, hvordan det har set ud, da gletsjere dækkede området for 10.000 år siden.

Hørbylunde Bakker i 250° panorama. Ca. 115 m over havets overflade.
Hørbylunde Bakker i 250° panorama.  Der er ca. 115 m ned til havets overflade.

Mod nord kan man se Bølling Sø, som efter mange år som drænet landbrugsland, igen er blev fyldt med vand ved et naturgenopretningsprojekt i 2004-2005.

Mod øst kan man se den bro, der fører Herningmotorvejen over Funder Ådal og lidt bag ved broen ind mod Silkeborg, kan man se en stor faunapassage, som leder vildtet over motorveje, så det ikke bliver kørt over. Og det er en god idé, for der dør alt for mange dyr på motorvejene i dag.

Faunapassage
Faunapassage over Herningmotorvejen
Luftfoto af faunapassagen. Krak.dk
Luftfoto af faunapassagen. Krak.dk

Jeg besøgte bakkerne i september og der var derfor masser af svampe at kigge på i den tilstødende skov. Og svampe er jo nogle underlige størrelser, nærmest en mellemting mellem planter og dyr, men alligevel helt dem selv. De er typisk nedbrydere, der lever af dødt, organisk materiale.

De lever normalt nede i jorden eller inde i f.eks. en død træstamme, hvor man ikke rigtig lægger mærke til dem. Det vi typisk ser af dem, er deres frugtlegeme, som vel nærmest kan sammenlignes med en blomsts frøstand. Men i stedet for frø, så spreder den sporer, som kan blive til en ny svamp, det sted den nu lander, hvis forholdene er til det.

Nedenfor er nogle billeder af de svampe jeg lige faldt over. Jeg har forsøgt efter bedste evne af artsbestemme dem, men gav hurtigt op, da min svampebog er på næsten 300 sider og ikke en gang dækker  alle svampe! Men hvem har også sagt, at det skulle være nemt?… Under alle omstændigheder ville jeg undlade at spise noget, jeg ikke er 100% sikker på, hvad er – også selv om nogle svampe jo er udmærkede at spise og måske ligner en champignon!

Koralsvamp
En koralsvamp. Antageligt Gran-Koralsvamp at dømme efter voksestedet i nåleskov
Rød svamp
Rød svamp med hvid stok i mos. En skørhat af en art og sikkert giftig!
Rød svamp
En anden rød svamp, måske den samme art som ovenstående. Hvem ved… Jeg gør i hvert fald ikke ;).
Gulbrun svamp på mos
Hvis bare jeg havde været svampeekspert… Men det er jeg ikke. Fin, gulbrun svamp på mos er, hvad jeg kom frem til.

Ude på hedearealet fandt jeg aldrig de får, der var skiltet med. De skulle gå og græsse bl.a. lyngen for at holde den ung og frisk, men de havde tydeligvis valgt at holde fri den dag, jeg var der. Men sådan er det jo altid med seværdigheder: Når man endelig er nået frem, så er de lukket for sæsonen ;).

Men der var da andre dyr at se på. Oppe i luften så jeg en musvåge, der tilsyneladende blev jagtet af et par ravne. Rovfugle er aldrig populære hos andre fugle og man ser dem ofte flyvende med en eller flere andre fugle i hælene, der gør hvad de kan, for at overbevise den om at flyve et andet sted hen.

Der var ingen brugbare billeder af fuglene desværre, men det var der til gengæld af en flot hunløvgræshoppe med sin karakteristiske, sabelformede læggebrod og lange, tynde antenner og af en ret godt sløret jagtedderkop, som måske havde fået øje på græshoppen?

Løvgræshoppe
Løvgræshoppe
Jagtedderkop
Jagtedderkop

En tanke om “Hørbylunde Bakker”

Skriv et svar

Kom med ud i naturen