Hovedvej A13 fra Viborg til Vejle

A13  er en hovedvej anlagt i midten af 1800-tallet, der går fra Støvring i nord til Vejle i syd. Den følger den jyske højderyg og løber mange steder parallelt med den endnu ældre hærvej, som var tidligere tiders hovedvej.

Denne artikel vil beskæftige sig med delen fra Viborg til E45  lige nord for Vejle, som afbilledet på kortet nedenfor. Til artiklen hører en “lille” film, som viser  den samlede tur med ca. 70 km/t i hele sin længde á 1t10m41s tekstet med interessante stednavne og korte forklaringer – det er stille og  roligt naturhygge-TV uden en masse sniksnak :). Se links nederst på siden.

Hovedvej A13 - Viborg til Vejle
Hovedvej A13 fra Viborg til Vejle markeret med grønt

Hovedvejen løber langs med den jyske højderyg, som er aflejringer fra den sidste istids  isbræer, der sluttede deres udbredelse  her. Mod vest var  en mere flad og gold slette,  hvor fra smeltevandet  fra isen  løb over på sin vej mod Nordsøen. Der har sikkert set nogenlunde ud, som det ser ud på Island i dag. Visse steder når disse istidsaflejringer op i mere end 100 meters højde som f.eks. ved Nørre Snede (120+ m) og ved Ejer Bjerge (170+ m). Hovedvejen løber de fleste steder på vejen mellem Viborg og Vejle  i mellem 60 og 90 meters højde.

Den jyske højderyg er ikke let at se på moderne kort, hvor man i vid udstrækning undlader at tydeliggøre geografiske detaljer, men er mere fokuseret på at vise veje og byer. Men på nedenstående målebordskort fra 1842-99 er det let at se, hvor den er og man kan også som en sjov detalje se, hvor udbredt heden var dengang (det var det vilde og øde vesten ;)). Det næste billede viser en kombination af vejkortet og målebordskortet, så man kan se, hvordan vejen følger højderyggen.

Målebordskort fra 1842-1899
Den jyske højderyg kan ses som grænsen mellem den lyserøde hede til venstre og det mere grønbrune højland til højre
Målebordskort (1842-1899) kombineret med moderne vejkort
Kombination af de to kort – den grønne stribe er hovedvej A13

Hovedvejen følger ikke sit oprindelige forløb hele vejen, da man efterhånden som byer voksede frem langs vejen og trafikken begyndte at stige op gennem 1900-tallet, flere og flere steder omlagde og udvidede vejen, så den blev ført uden om byerne i stedet for at gå igennem dem. Et sted det skete er f.eks. ved Klode Mølle, hvor hovedvejen før gik i gennem byen, men nu kører uden om, så man slet ikke lægger mærke til den, bortset fra vejskiltet, der peger der ind.

Men i 1918 gik den i gennem byen som man kan se på nedenstående billede. Vejen var gengang ikke asfalteret og heller ikke så bred som i dag. Landskabet var også meget mere åbent, uden træer og med sandfygning, som man kan se. Det må have været en lang tur med hestevogn i gang-tempo dengang, for slet ikke at tale om, hvordan det har været at anlægge vejen! Men danskerne var mere hårdføre og selvhjulpne dengang end i dag, så de har nok ikke taget det så tungt  :).

Hovedvej A13 gennem Klode Mølle i 1918
Hovedvej A13 gennem Klode Mølle i 1918

Ruten er stadig ret øde i dag, men der er kommet flere træer til og man kommer i gennem store naturområder samt plantager og skove, som siden er blevet anlagt. Så hvis man ikke har alt for travlt med at bevæge sig fra punkt A til punkt B, så er der masser af ting at se på.

Hvis du ikke selv føler for at tage turen ad hovedvej A13, så kan du se hele turen  fra Viborg til E45  ved Vejle på  filmen i to  dele nedenfor.

Det forløb som videoen følger igennem landskabet, kan ses på et Tour de France-inspireret kort i nedenstående video:

God fornøjelse og på gensyn :)!

Skriv et svar

Kom med ud i naturen