Rubjerg Knude

I 1900 byggede man det 23 m høje Rubjerg fyr på Rubjerg Knude,  der ligger lige mellem Nørre Rubjerg og Lønstrup og ca. 12 km vest for Hjørring, som navigationshjælp til skibstrafikken i Jammerbugten og Skagerrak. Her lå fyret godt og synligt, da knuden hæver sig omtrent 50-60 m over havets overflade i dette område.

Da man byggede fyrtårnet lå der  allerede en lille sandklit foran fyret på kanten af Rubjerg Knude, men den fjernede man og så mente man, at alt var godt… lige indtil klitten kom igen. Alle fremtidige forsøg  på at fjerne eller standse klittens vækst, resulterede kun i at den i dag har nået en anseelig størrelse, som resulterede i fyrets lukning i 1968 og for 10-15 år siden dannedes en egentlig vandreklit øst for fyret, som nu langsomt bevæger sig østover. Havets evige gnaven af Knuden vil dog om en årrække betyde at fyret vil styrte i havet – så klit eller ej, fyret ville forsvinde under alle omstændigheder og så er der kun vandreklitten tilbage.

Danmarks Naturfond – en fond stiftet i 1967 af Damarks Naturfredningsforening – købte i 1994 11 ha af det land Rubjerg Knude ligger på og derfor kan området i dag ligge relativt upåvirket hen af menneskelig aktiviteter.

Klitten ændrer sig hele tiden og derfor skal man ikke regne med, at den i dag ser ud lige som den gjorde sidste år. Billederne i denne artikel er taget i 2013, så noget har sikkert ændret sig siden, men sådan så Rubjerg Knude i hvert fald ud dengang, når man gik ad hjulsporet, der fører op til den:

Klitten og fyret på Rubjerg Knude
Klitten og fyret på Rubjerg Knude

Når man kommer op til klitten og bevæger sig langs med en dens kant, kan man rigtig se, hvordan den lige så langsomt bevæger sig ind i landet og æder alt på sin vej. Man mærker også varmen fra sandet, hvis solen skinner.

Vandreklitten
Vandreklitten æder alt på sin vej – her en sti, et hegn og bevoksningen rundt om

Oppe på klittens top, hvor man befinder sig i vel omkring 70 meters højde eller mere og helt uden læ for vinden, der mere eller mindre konstant blæser ind fra Skagerrak i vest, kan man rigtig se, hvordan sandet hele tiden bevæger sig via sandfygning. Hvis det blæser godt, så vil fodspor blive visket helt væk på ganske kort tid.

Sandfygning
Sandfygningen på toppen af klitten

Da der er 70 meter eller mere ned til havoverfladen, så er der selvfølgelig en fin udsigt fra toppen af klitten og man kan se temmelig langt omkring. F.eks. kan man, på nedenstående billede taget fra toppen, se Lønstrup Kirke med sine røde tage og  murværk små 3 km væk og man kan ane Hirtshals Fyr godt og vel 18 km ude i horisonten på en god dag.

Lønstrup Kirke er fra 1928 og blev bygget som afløser til Maarup Kirke, som efterhånden lå mere og mere udsat efterhånden som kystlinien bevægede sig ind i landet. I dag er Maarup Kirke da også mere eller mindre væk. Hirtshals fyr har stået, hvor det står siden 1863.

Udsigt fra Rubjerg Knude
Den røde kirke ligger i Lønstrup og det hvide tårn i baggrunden er Hirtshals Fyr

Nedenfor er en kort video, der viser hele udsigten fra toppen af Rubjerg Knude fra nord over øst til syd. Den giver forhåbentlig en god fornemmelse af, hvor god udsigt over området, man har der oppe fra og hvad vandreklitten med tiden vil tromle henover efterhånden som den bevæger sig i retning af Hjørring.

Ved kanten af klitten, ud mod vandet, går det stejlt ned ad  mod stranden, som ligger  50-60 m nede.

Langt ned til stranden
Der er langt ned til stranden
Rubjerg knude og klit
Rubjerg Knude med klitten oven på

Mere eller mindre inde midt i klitten står fyrtårnet til Rubjerg Fyr. Rundt om det kan man se resterne af de tilhørende bygninger, som efterhånden som sandet begyndte at dække dem, enten er blevet pillet ned eller ødelagt af sandets vægt. Det giver lidt et indtryk af intet varer evigt og da slet ikke ude på vestkysten, hvor vind og sand altid vil vinde kampen!

Fyrbygning dækket af sand
En af bygningerne ved fyret, der nu er dækket af sand
Rubjerg Fyrtårn
Fyrtårnet er stort set det eneste, der er tilbage af Rubjerg Fyr
Fyrtårnets spir
Flotte detaljer på fyrtårnets spir

Rundt om tårnet ligger resterne af gamle bygninger, hvor selv murstenene er ved at blive slebet ned til sand, for endelig at blive til en del af klitten.

Smuldrene rester af fyret
For foden af fyrtårnet ligger de smuldrende rester af de bygninger, der engang omgav det
Murstensskrift
“Emma Vincent” står der skrevet med mursten i sandet…

Til slut lidt lokalt dyreliv fra de magre jorde. Hvis man ikke lige vidste det, så kunne man forledes til at tro, at man var i det tørre Texas i Amerika ;)…

Lokalt dyreliv
Lokalt dyreliv, der græsser i området ved Rubjerg Knude

Skriv et svar

Kom med ud i naturen